Žaluzie

Jako reklamovatelné žaluzií nebudou uznány následující vady (vesměs jde o poškození a dysfunkce vznikající v důsledku vadného používání):

  • a) běžné opotřebení výrobku,
  • b) nedoklápění pásků,
  • c) prodření pásků,
  • d) mechanické poškození jednotlivých prvků tvořících žaluzie,
  • e) prasklý řetízek ovládání,
  • f) šikmý chod mimo toleranci – viz níže uvedené vyobrazení.

Tolerance šikmého chodu:
Reklamace žaluzie

Maximální rozdíl výšek v místě pásky je dán hodnotou ±5 mm
Žaluzie PDF

Caroli s.r.o.
Benátecká Vrutice 11, 289 24 Milovice nad Labem 3, EU - Czech republic
e-mail: info@caroli.cz, + 420 325 575 631

Copyright © 2024 by Caroli s.r.o. | realizace Regional | Administrace