Návod k obsluze, údržbě a opravám dřevěných oken a dveří

1. Doporučení po instalaci / během stavby

 • Ochrana prvků
  Pamatujte na dostatečnou ochranu v průběhu celé stavby!
 • Olepte okna vhodnými lepicími páskami.
  K olepení z důvodu ochrany oken během stavebních prací používejte pouze lepicí pásky, které jsou vhodné na akrylátové povrchy tak, aby nedošlo k poškození povrchu.
 • Čištění skla
  Dávejte pozor, aby nedošlo k poškození povrchu skla. Nálepky a nečistoty odstraňte nejpozději do 3 měsíců po instalaci, protože při intenzivním slunečním záření může dojít ke zmatnění povrchu.
 • Čištění silikonu
  Silikonová úprava kompletně zatvrdne až za 3-4 týdny. Z tohoto důvodu čistěte tuto povrchovou úpravu pouze velkým množstvím vody (s mírným obsahem saponátu). Při čištění netlačte, abyste neodstranili efekt drolení nebo mastného filmu.
 • Čištění dřevěných povrchů
  Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození povrchu. Poškozená místa ihned sami opravte (viz následující pokyny k údržbě) nebo je nechte opravit odborníkem. Povrch očistěte nejdříve po cca 6 týdnech. Neodstraňujte nečistoty intenzivním třením nasucho. Tím dojde k poškození povrchu.
 • Extrémně mnoho větrejte
  Aby nedošlo k poškození stavby a k silnému namáhání dřevěné konstrukce (především v průběhu stavebních prací) je nezbytné zajistit velkoplošné a dostatečné větrání (větrání otevřením ventilace není dostatečné).
 • Fáze stavebních prací
  V průběhu stavebních prací je nezbytné zabránit vzniku vysoké vlhkosti vzduchu (>55 %). Lze ji zpravidla zabránit dostatečným větráním. V opačném případě je nezbytné zajistit výkonné vysoušeče.

2. Návod k obsluze

Níže je uveden popis bezpečné a správné manipulace s okny nebo prosklenými dveřmi.
Návod k obsluze dřevěných oken

3. Péče o kování

Vaše okna a prosklené dveře jsou vybavena kvalitním kováním, zajišťující otevření a ventilaci. Tyto součásti musíte pravidelně kontrolovat, zda nedošlo k jejich poškození, deformaci a zda jsou pevně usazená. Především také proto, že některé z těchto součástí mají zároveň i bezpečnostní funkce. Aby fungovaly řádně, pohodlně a bezpečně, je nezbytné minimálně jednou ročně provést následující údržbu.
 • Zkontrolujte bezpečnostní části kování, zda jsou pevně usazeny a zda nejsou opotřebované. Příp. dotáhněte šrouby nebo pověřte odborníka, aby vadné součásti vyměnil. Návod k obsluze
 • Pohyblivé součásti, zavírání, mechanismus na výklopném plechu je nezbytné ošetřit olejem nebo tukem (používejte běžná maziva, např. penetrační olej bez silikonu). Návod k obsluze
 • Při ošetření povrchu je nezbytné pamatovat na to, že části kování nesmějí být přetřeny.
 • Kování oken musí být nastaveno tak, aby byla obsluha velmi snadná. Seřízení by měl provést odborník

4. Péče a údržba o dřevěné povrchy

V zásadě platí: „Raději udržovat než natírat“
To znamená, pravidelnou péčí můžete do značné míry oddálit okamžik prvního natírání a zároveň můžete rozhodující měrou prodloužit životnost okna. Je zcela běžné, že povrch, který je vystaven povětrnostním vlivům (mimochodem i kovy a plasty), vyžaduje údržbu. Již po instalaci a potom každý rok je nezbytné kontrolovat, zda nedošlo k poškození prvků nebo povrchu.

Jaká je správná péče o povrch?

 1. Čištění povrchu
  Vnější a vnitřní plochy (i oblasti drážek) okna je nezbytné očistit velkým množstvím vody s mírným obsahem saponátu, jako je neutrální mýdlo (nedoporučujeme používání chemické prostředky). Pokud nemá dojít k neopravitelným škodám, nepoužívejte písky, drátěnky, hrubé houbičky, nože apod. Při čištění silikonové povrchové úpravy nikdy nedřete ani nebruste a nepoužívejte hrubé a ostré čisticí prostředky. Tyto prostředky narušují silikonovou vrstvu a trvale ji poškozují.
 2. Nanesení pečujícího roztoku
  Po vyčištění okna naneste pečující roztok (k dostání u výrobce oken). Takový pečující roztok obnoví lazuru, zajistí ochranu proti povětrnostním vlivům a vytvoří pěkný vzhled povrchu okna. Při této činnosti dávejte také pozor, aby nedošlo k poškození povrchu okna

Důležité body správné péče o povrch:

 • Světlé lazury vyžadují kratší intervaly údržby.
 • Poškozený povrch musíte co nejrychleji opravit.
 • Kontrolujte povrch každého ¼ roku, zda není poškozen nebo zda není narušen povětrnostními vlivy.
 • Silně namáhaná místa – např. spodní šikminy křídel a dřevo ve spodní části okna, ošetřujte častěji než méně namáhaná místa.
 • Používejte pouze kvalitní barvy a čisticí prostředky

Jaká je správná údržba povrchu?

 • Zjištěné poškození nátěru ihned opravte (důležité), protože by je později bylo možné odstranit pouze těžko nebo vůbec.
 • V potřebných intervalech proveďte čištění povrchu zevnitř i zvenčí, mírně zbruste a přetřete lakem, který použil výrobce. O jaký výrobek se jedná, zjistíte od výrobce okna.
 • Orientačně lze při péči a údržbě vycházet z následujících intervalů.
  Výrazné povětrnostní vlivy (strana vystavená povětrnostním vlivům / návětrná strana)Každé 2 až 3 roky
  Jasné barvy a běžné povětrnostní vlivy Každé 2 až 3 roky
  Střední barevné odstíny a běžné povětrnostní vlivy Každé 4 roky až 10 let
  Krycí barevné odstíny a běžné povětrnostní vlivy Každých 5 až 10 let
 • Poškození musíte ihned odstranit. Zabráníte tak poškození dřeva pronikající vodou.
 • Pro správnou a dlouhodobou funkci našich výrobků je připravena pro zákazníky udržovací sada pro povrchovou úpravu a servisní klíče s podrobným návodem možného seřízení.

Udržovací souprava SIKKENS, Zobel a Adler na dřevěná okna a domovní dveře.

Systémová péče pro lazurou či krycím nátěrem opatřená dřevěná okna a domovní dveře na bázi aktivně čistících substancí a vybraných pryskyřic. Prodlužuje životnost vodou ředitelných laků a lazur. Renovační interval se aplikací na všechny strany dvakrát ročně podstatně prodlouží. Uzavírá nejjemnější trhliny a póry v lakovém filmu v exteriéru i interiéru. Poskytuje efekt hedvábného lesku a lze bez problémů přelakovat. Systém údržby není vhodný k odstraňovaní již vzniklých poškození laku, jako např. stopy po krupobití nebo odlupování. V takovém případě kontaktujte nejbližšího poradce fi. SIKKENS či Caroli s. r .o.
Údržba ADLER
Údržba SIKKNES
Údržba ZOBEL

Návod k obsluze, údržbě a opravám dřevěných oken a dveří

1. Doporučení po instalaci / během stavby

 • Ochrana prvků
  Pamatujte na dostatečnou ochranu v průběhu celé stavby!
 • Olepte okna vhodnými lepicími páskami.
  K olepení z důvodu ochrany oken během stavebních prací používejte pouze lepicí pásky, které jsou vhodné na akrylátové povrchy tak, aby nedošlo k poškození povrchu.
 • Čištění skla
  Dávejte pozor, aby nedošlo k poškození povrchu skla. Nálepky a nečistoty odstraňte nejpozději do 3 měsíců po instalaci, protože při intenzivním slunečním záření může dojít ke zmatnění povrchu.
 • Čištění silikonu
  Silikonová úprava kompletně zatvrdne až za 3-4 týdny. Z tohoto důvodu čistěte tuto povrchovou úpravu pouze velkým množstvím vody (s mírným obsahem saponátu). Při čištění netlačte, abyste neodstranili efekt drolení nebo mastného filmu.
 • Čištění dřevěných povrchů
  Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození povrchu. Poškozená místa ihned sami opravte (viz následující pokyny k údržbě) nebo je nechte opravit odborníkem. Povrch očistěte nejdříve po cca 6 týdnech. Neodstraňujte nečistoty intenzivním třením nasucho. Tím dojde k poškození povrchu.
 • Extrémně mnoho větrejte
  Aby nedošlo k poškození stavby a k silnému namáhání dřevěné konstrukce (především v průběhu stavebních prací) je nezbytné zajistit velkoplošné a dostatečné větrání (větrání otevřením ventilace není dostatečné).
 • Fáze stavebních prací
  V průběhu stavebních prací je nezbytné zabránit vzniku vysoké vlhkosti vzduchu (>55 %). Lze ji zpravidla zabránit dostatečným větráním. V opačném případě je nezbytné zajistit výkonné vysoušeče.

2. Návod k obsluze

Níže je uveden popis bezpečné a správné manipulace s okny nebo prosklenými dveřmi. Návod k obsluze

5. Větrání

„Správně větrat“ znamená zdravěji bydlet a úsporněji topit!

Pokud chcete zabránit takovým jevům, jako je kondenzát na skle, vlhké obytné místnosti, vlhké nebo plesnivé skvrny v rozích místností apod., dodržujte následující doporučení:
 • Každé ráno větrejte místnosti cca 20 až 30 minut!
 • V závislosti na využití místností větrejte i přes den 3 až 4krát – vždy cca 15 minut!
 • Vzhledem k tomu, že pozice vyklopení okna (ventilační poloha) nezajišťuje dostatečně účinné větrání, otevřete okna dokořán. Během této doby vypněte topení!
 • Pokud nemůžete z nějakého důvodu (hluk, bezpečnostní důvody) provést nárazové větrání, kontaktujte specializovanou firmu. Zde získáte informace, jaké systémy vám pomohou i v těchto případech zajistit dostatečné větrání.
Při současném životním stylu často není nárazové větrání možné. Moderní domy jsou navíc vybaveny značnou tepelnou izolací. V obou případech musíte oslovit projektanta nebo specializovanou firmu, aby vypracovala energeticky úsporné řešení kontrolovaného větrání. Tato koncepce zajistí tepelnou izolaci a zdravé obytné klima.
Větrání je nutné pro:
 • regulaci vlhkosti
 • obnovu vydýchaného vzduchu
 • odvedení zápachu a škodlivin
Doporučujeme větrat zejména v zimním období intenzivněji, ale po krátkou dobu 2-10 minut 4x denně, kdy dojde k rychlé výměně vzduchové hmoty a tím i odstranění vlhkého vzduchu a jeho náhradě sušším čerstvým vzduchem. Nedojde k prochlazení stavebních konstrukcí (na rozdíl od dlouhodobého provětrávání) a vzduch se opět rychle ohřeje.

Rozlišujeme tyto způsoby větrání:

 1. Spárové větrání – při tomto způsobu větrání je okno z určité části pootevřeno. V případě standardních otvíravě sklopných oken je zpravidla okno sklopeno. Toto větrání je podmíněno působením obsluhy, pokud se ponechá okno dlouhodobě sklopené, může dojít i k silnému ochlazení místnosti, konstrukcí a velkým ztrátám tepla.
 2. Nárazové větrání – podstatně efektivnější než způsob předcházející. Okno se na dobu cca 4-10 minut nechá otevřené, čímž se vymění veškerý vzduch v místnosti. Energetické ztráty jsou přitom minimální, ztratí se pouze energie obsažená ve vyměněném vzduchu. Konstrukce se přitom neochladí.
 3. Příčné průvanové větrání – je nejintenzivnější a také nejrychlejší uzpůsob větrání místnosti. Do 2-4 minut je veškerý vzduch v místnosti vyměněn. Přitom je potřeba otevřít proti sobě umístěná okna a dveře (zajišťuje-li to dispozice bytu).
Rovněž je nutné v přechodném a zimním období intenzivněji vytápět, a to z toho důvodu vysychání vázané vody v konstrukcích. Doporučujeme v tomto období umístit nábytek či jiné předměty tak, aby byl umožněn přístup vzduchu ke stavebním konstrukcím (vhodná je mezera cca 5 cm). Větráním dojde k zabránění vzniku případných plísní a omezení rosení vody na sklech oken. K rosení oken může v menší míře docházet i po tomto období (většinou v zimním období) v případě vyšší vnitřní vlhkosti (více oken, více lidí v jedné místnosti, vaření, sušení prádla a podobně). Z důvodu možného rosení oken taktéž nedoporučujeme instalování horizontálních žaluzií, které omezují vertikální cirkulaci vzduchu těsně před okenním sklem.

Kde se berou plísně a jak na ně?

Kvalita vzduchu v budovách bývá vždy horší než kvalita vzduchu venku. Větrání a přívod čerstvého venkovního vzduchu jsou základními předpoklady zdravého bydlení. Kvalita vnitřního prostředí je ovlivněna mnoha faktory. Nejpodstatnějšími faktory jsou tepelně vlhkostní poměry, mikroby, ionty, částice plynů a par, elektrické a magnetické působení, hluk, světlo. Tepelně vlhkostní mikroklima je dáno třemi navzájem závislými faktory – teplotou, relativní vlhkostí a rychlostí proudění vzduchu.

Teplota vzduchu

Hodnocení teploty vzduchu zahrnuje výslednou, radiační a povrchovou teplotu. Stávající hygienické předpisy nestanovují teploty v domech. Pro zajištění tepelné pohody by se měla průměrná a výsledná teplota pohybovat v rozmezí 22+-2 °C, v létě by neměla přesáhnout 26 °C, přičemž povrchové teploty by se neměly od výsledné teploty v místnosti lišit o více než 6 °C. Doporučená teplota podlahy je v rozmezí 19 až 28 °C. Pro pocit pohody je důležité sledovat také vertikální rozložení teplot a radiační teploty.

Během spánku by teplota neměla klesnout pod 16 °C, avšak pro snížení rizika kondenzace je vhodné dodržet požadavky na hodnoty poklesu výsledné teploty v místnosti v zimním období dle ČSN 73 0540-2,8/tab.7 o maximálně 3 až 4 °C v závislosti na způsobu vytápění. Vytápíme-li ve dne obytnou místnost např. na 24 °C a v noci na 16 °C, sníží se schopnost vzduchu absorbovat vlhkost, která se pak snáze objeví jako zkondenzovaná voda na nejchladnějším povrchu v místnosti, kterým nejčastěji bývá prosklená okenní výplň. Při relativní vlhkosti vnitřního vzduchu 75 % a teplotě vnitřního vzduch 24 C dojde ke kondenzaci vlhkosti již při snížení teploty o přibližně 4 °C.

Relativní vlhkost vzduchu

Vlhkost v místnosti je jedním z faktorů, které dokážeme subjektivně posoudit. Optimální hodnoty pro lidský organismus se pohybují kolem 40 %. Vlhkost lze upravovat větráním. V zimním období může poklesnout až na 20 % vlivem vytápění. Pokud v běžném životě vlhkost překračuje stále 60 %, je to již nebezpečný faktor, protože dojde-li na chladnějších plochách vnitřních konstrukcí ke kondenzaci vnitřní vlhkosti, dochází na vlhkém zdivu k růstu plísní. Nárazové množství vodní páry je částečně absorbované omítkami či dalšími materiály v bytě a postupně odvětráno s větším či menším efektem přirozenou infiltrací oken, větráním či nuceným ventilačním systémem.

Caroli s.r.o.
Benátecká Vrutice 11, 289 24 Milovice nad Labem 3, EU - Czech republic
e-mail: info@caroli.cz, + 420 325 575 631

Copyright © 2024 by Caroli s.r.o. | realizace Regional | Administrace