Podnikové vzdělávání zaměstnanců

  • R.Č – CZ.03.1.52/0.0/19_097/0012637
  • projekt je spolufinancován Evropskou unií
  • cílem je podpora dalšího vzdělávání zaměstnanců
Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Caroli s.r.o.
Benátecká Vrutice 11, 289 24 Milovice nad Labem 3, EU - Czech republic
e-mail: info@caroli.cz, + 420 325 575 631

Copyright © 2020 by Caroli s.r.o. | realizace Regional | Administrace