Podnikové vzdělávání zaměstnanců

 • R.Č – CZ.03.1.52/0.0/19_097/0012637
 • projekt je spolufinancován Evropskou unií
 • cílem je podpora dalšího vzdělávání zaměstnanců

Vzdělávání zaměstnanců bude probíhat v oblastech:

 • obecné IT
  × MS OFFICE Excel
  × MS OFFICE Word
  × Windows
 • měkké manažerské dovednosti
  × vyjednávání a argumentace
  × komunikace v obtížných situacích
  × konfliktní situace
 • jazykové vzdělávání
  × anglický jazyk – začátečníci
  × anglický jazyk – pokročilý
Datum zahájení realizace projektu: 1. 10. 2019
Datum ukončení realizace projektu: 30. 9. 2021
Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Caroli s.r.o.
Benátecká Vrutice 11, 289 24 Milovice nad Labem 3, EU - Czech republic
e-mail: info@caroli.cz, + 420 325 575 631

Copyright © 2020 by Caroli s.r.o. | realizace Regional | Administrace